29.2. 2020 | O brněnský pohár - závod Dog Puller

20.02.2020

Srdečně vás zveme na první letošní závod v Dog Pulleru. Tento závod je též
2. kvalifikačním závodem na MS v Polsku.

Místo konání:
KK Šlapanice, Brno Venkov 

Datum: 29.2. 2020

Harmonogram:
9:00 | Veterinární přejímka, prezence
9:30 | Zahájení
9:35 | Start prvního závodníka
15:00 | Předpokládaný konec závodu a vyhlášení

Kategorie:
Mini - psi do 40 cm v kohoutku (jumping/running)
Maxi - psi nad 40 cm v kohoutku (jumping/running)
- Podle počtu přihlášených DO UZÁVĚRKY se otevře kategorie High Drive, Bull aj.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ OMEZEN!

Startovné:

  • Platba do 31.1. 2020 - 450 Kč
  • Platba do 14.2. 2020 - 550 Kč

Přihlášení:
Vyplňte prosím přihlášku: zde 
Podrobnosti a informace o platbě Vám přijdou následovně.

Uzávěrka registrace: 14.2. 2020
Storno přihlášek: Startovné je nevratné, ale je možné za sebe poslat náhradníka.
V případě dotazů pište na kontaktní email: terez.cais@gmail.com

Podmínky:
Pes musím být klinicky zdravý a doprovázen očkovacím průkazem, který bude při veterinární přejímce zkontrolován. Psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině. Psi bez veterinární přejímky nebudou na akci vpuštěni.

Háravé feny mimo závodníků nebudou na akci vpuštěny. Háravé feny - závodníci se účastní jako poslední, na jednom vymezeném hřišti. Háravé feny se ohlásí předem a budou zařazeny na konec závodů.

Prosíme o dodržování hygieny jak na hřišti tak v celém místě konání. Sáčky na psí exkrementy budou na místě zajištěny. Všichni psi, kteří nebudou pracovat, budou buď na vodítku nebo v kennelkách či klecích. Volný pohyb psů je přísně zakázán!

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Přihlášením na akci se účastník zavazuje, že bude dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu a zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za případné škody (na majetku, či újmy na zdraví jiných psů či lidí).

Na akci bude pořizována fotodokumentace. Účastí na akci souhlasíte s pořizováním fotografického záznamu.