17. 3. 2019 | Výroční členská schůze Dog Puller Klub ČR, z.s.

29.01.2019

Vážení přátelé sportu Dog Puller,

s radostí vás zveme na Výroční členskou schůzi Dog Puller Klubu České republiky, z.s. (dále jen Klub).

Výroční členské schůzi bude předcházet veřejná část, kde zástupci Klubu seznámí všechny zájemce o členství s posláním, fungováním, organizací Klubu a s podmínkami a výhodami členství.

Členem klubu se můžete stát přímo na místě v průběhu přestávky po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku a zálohy na neodpracované brigádnické hodiny (ceník zde). Platby přijímáme pouze v hotovosti.

Datum konání: 17. 3. 2019
Místo konání: Pesopark, Podlesek 2, Praha 

Začátek schůze: 10:00

 • představení klubu a jeho činnosti, plán rozvoje klubu

Přestávka: registrace nových členů

Program výroční členské schůze:

 • zahájení schůze
 • výroční zpráva o činnosti Klubu v roce 2018
 • aktuální informace o členské základně
 • zpráva o hospodaření Klubu za rok 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2019
 • zpráva statutárního orgánu - revize
 • návrh akcí na rok 2019
 • různé
 • diskuze
 • schválení usnesení
 • závěr schůze

Po členské schůzi bude možný přepis výsledků ze závodů z dočasné výkonnostní knížky a dopsání výsledků z MS 2018 do výkonnostní knížky Klubu.