Pravidla DOG PULLER SPORT

Výběr závodiště a značení

 • pro konání závodu Dog Puller je potřeba hřiště velikosti 50 x 15 metrů
 • hřiště musí být vyznačeno tak, jak je znázorněno na obrázku níže, je složeno ze 3 čtverců 10 x 10 metrů a zón doběhu. Dvě "running" a "catching" zóny jsou na obou stranách hřiště a "startovací zóna" uprostřed.
 • catching zóna není označena na ploše ani plotem, může mít různou délku, ne však méně než 10 metrů
 • hřiště může být označeno pískem, křídou tekutou křídou nebo netoxickým potravinářským barvivem, může být použita také páska připevněná k zemi po obvodu všech čtverců
 • všechny rohy startovací a running zóny musí být označeny vlajkami
 • povrch soutěžní plochy musí být rovný, neklouzavý a ne příliš tvrdý; asfalt, štěrk a umělý povrch (gumový) je naprosto nevhodný

Team rozhodčích

 • tým rozhodčích posuzuje závod a je složen minimálně ze tří členů (může být více) - jeden rozhodčí je hlavním rozhodčím soutěže a je vybrán na základě svých zkušeností, objektivity a autority; čároví rozhodčí jsou zodpovědní za kontrolu správnosti provedení na hranici running a catching zóny a řešení diskutabilních pokusů; jedna osoba má na starosti časomíru; tým rozhodčích může mít více členů; hlavní rozhodčí určuje jejich povinnosti
 • hlavní rozhodčí je vždy v blízkosti startovací / centrální zóny a kontroluje, že soutěžící nepřekračuje linii startovací zóny při házení pulleru; hlavní rozhodčí také kontroluje správné přinášení pulleru do startovací zóny a sleduje signály čárových rozhodčích (ruce nahoře nebo v kříž), zda byl Puller v catching zóně chycen korektně, špatně nebo vůbec; časoměřič zaznamenává čas každého soutěžního týmu s použitím hodinek nebo stopek. Měření času začíná po signálu závodníka o zahájení disciplíny (dvojité ťuknutí Pullery o sebe - tzv. double puller's hit)
 • v disciplíně Puller running jsou čároví rozhodčí na pomezí running a catching zóny a sledují, kde a jakým způsobem pes Puller chytil; pakliže je Puller chycen ve správném místě a správným způsobem, dává čárový rozhodčí signál v podobě ruky nahoře; pokud Puller není chycen korektně nebo na správném místě, dává čárový rozhodčí hlavnímu rozhodčím signál překřížených rukou; čárový rozhodčí zaznamenává všechny hody na své straně
 • v disciplíně Puller jumping pomáhá čárový rozhodčí hlavnímu rozhodčímu počítat počet skoků, které jsou provedeny v průběhu závodění soutěžního týmu; jeden čárový rozhodčí počítá skoky s chycením Pulleru se dvěma tlapkami nad zemí, druhý čárový rozhodčí počítá chycení Pulleru se čtyřmi tlapkami nad zemí, oba čároví rozhodčí své počty zaznamenávají

Puller running

 • disciplína trvá 90 sekund, počet hodů není omezen, používány jsou dva Puller kruhy
 • soutěžní pár pes + psovod začínají disciplínu v centrální / startovací zóně
 • měření času začíná ve chvíli, kdy dá psovod signál dvojitým ťuknutím Pullerů o sebe (double puller's hit)
 • provedení disciplíny se skládá ze střídavých hodů na obě strany hřiště se střídáním Pullerů
 • pes musí chytit kutálející se Puller v catching zóně a přinést ho zpět do startovací zóny
 • Pullery jsou psovodem při každém hodu střídány, stejně jako strany, na které psovod Puller hází
 • ve startovací zóně může pes pustit Puller na zem, nebo předat psovodovi do ruky
 • disciplína končí po uplynutí časového limitu 90 sekund, přičemž Puller hozený v rámci časového limitu a správně přinesený zpět po jeho uplynutí se počítá do celkového bodování

Bodování disciplíny Puller running

 • chytí-li pes pohybující se Puller za desetimetrovou running zónou a přinese ho zpět do startovací zóny, jedná se o správně provedený cvik za 1 bod
 • chytí-li pes Puller až ve chvíli, kdy leží na zemi a nepohybuje se, jedná se o cvik za 0 bodů (neplatí pro kategorii štěňat)
 • je-li Puller chycen v running zóně, je pokus bodován 0
 • upadne-li Puller psovi během přinášení zpět do startovací zóny na zem, je pokus bodován 0 (neplatí pro kategorii štěňat)
 • pakliže psovod při házení překročí linii startovací zóny, pokus není bodován

Puller jumping

 • pole pro tuto disciplínu má velikost 10x10 metrů
 • disciplína trvá 90 sekund
 • během disciplíny jsou používány dva Puller kruhy
 • soutěžní pár pes + psovod začínají disciplínu v jakémkoliv označeném čtverci velikosti 10x10 metrů (startovací zóna nebo running zóna)
 • čas se začíná měřit ve chvíli kdy psovod ťukne Pullerem dvakrát o sebe (double puller's hit)
 • disciplína sestává ze střídavého chytání obou Pullerů ve výskoku, pes musí Puller chytit ve chvíli, kdy má dvě nebo čtyři packy nad zemí, psovod musí Puller při zákusu držet, po zákusu může být Puller psem nebo psovodem puštěn, záleží na technice konkrétního páru
 • disciplína končí po 90 sekundách

Bodování disciplíny Puller Jumping

 • cílem je předvést co největší počet skoků s chycením Pulleru
 • chycení Pulleru ve skoku s dvěma packami nad zemí je bodováno 1 bodem
 • chycení Pulleru ve skoku se čtyřmi packami nad zemí je bodováno 2 body
 • skok bez chycení Pulleru je počítán 0 bodů
 • chycení Pulleru s žádnou z pacek nad zemí je počítáno za 0 bodů
 • psovod musí Puller držet v ruce, po úchytu ho může pustit

Kategorie

 • psi jsou do kategorií rozdělení podle věku a výšky, psi do 12 měsíců spadají do kategorie štěňat, psi nad 12 měsíců jsou dospělí
 • kategorie štěňat - věk do 12 měsíců (12 měsíců + 1 den)
 • mini kategorie - výška méně než 45 cm v kohoutku
 • maxi kategorie - výška v kohoutku více než 45 cm
 • heavyweight kategorie - molosové a ostatní plemena, která nemohou vyvinout vysokou rychlost a soutěžit v obratnosti s ostatními plemeny kvůli své konstituci (může být vypsána, pokud je přihlášeno 5 a více jedinců)
 • drive kategorie - rychlí a obratní psi jako jsou border kolie, belgičtí ovčáci a jejich kříženci (může být vypsáno od 5 jedinců v kategorii)
 • veterán / senior kategorie - psi starší 8 let + 1 den (může být vypsána od 5 jedinců v kategorii)
 • na základě pokynů rozhodčího může být pes zařazen do kategorie maxi nebo heavyweight - zařazení záleží na konstituci psa a jeho celkové fitness

Všeobecná pravidla

 • v každé kategorii se může psovod účastnit maximálně se dvěma psy
 • ve všech disciplínách může být v době soutěžení přítomen v poli pouze psovod a jeho pes, každý pár psovod + pes má vymezen čas v návaznosti na startovní listinu
 • v soutěži je možno používat pouze originální Puller společnosti COLLAR Company příslušné velikosti
 • psi v kategorii maxi a heavyweight nemohou soutěžit s Pullerem velikosti Mini a Micro
 • počet bodů za jednotlivé hody a skoky a celkové výsledky soutěžního páru jsou sečteny a jsou v kompetenci hlavního rozhodčího soutěže a nemohou být napadnuty ani proti nim podaná stížnost
 • publiku a médiím je zakázano být na hřišti po čas soutěžení páru psovod + pes

Chyby, přestupky a diskvalifikace

 • psovod může v případě poškození Pulleru během disciplíny Puller vyměnit, kdykoliv během soutěžního času; před pokračováním v disciplíně je soutěžící povinen odevzdat poškozený Puller rozhodčímu; čas soutěžení není v tomto případě pozastaven a rozhodnutí vyměnit Puller je čistě na soutěžícím. Výměna Pulleru mimo startovací zónu může proběhnout pouze po svolení rozhodčího
 • čas disciplíny je okamžitě zastaven, pokud se pes vykálí na hřišti, nebo hřiště poškodí, zevnitř nebo zvenku jednotlivých zón, které spadají do soutěžního prostoru; soutěžící musí eliminovat důsledky incidentu, a potom může vystoupení psovoda a psa pokračovat; pokud to soutěžící neudělá, dvojice je diskvalifikována; pokud se pes pomočí během soutěžní disciplíny, čas je okamžitě zastaven. V tomto případě jsou započítány body před incidentem.
 • závodění hárajících fen je povoleno, ale tyto feny musí vždy nastoupit jako poslední a v průběhu závodu musí být drženy odděleně od ostatních psů; soutěžící je diskvalifikován, pokud nastoupí s hárající fenou, aniž by to předem oznámil
 • nemocní psi a březí feny v druhé polovině březosti se nemohou závodu účastnit. Psi s vývojovou vadou nebo jiným defektem se můžou soutěže zúčastnit, pokud tento defekt nebo zdravotní problém nezpůsobuje v souvislosti se sportem žádné potíže a nebude zdrojem problému nebo případného zranění psa, povolení soutěžit s takovýmto psem je na zvážení hlavního rozhodčího
 • pokud soutěžící zachází se psem hrubě během soutěžení, nadává psovi nebo slovně napadá ostatní soutěžící, či je během soutěžení opilý, je dvojice vyloučena ze závodu
 • psi s jakýmkoliv typem elektronického obojku, ostnatého obojku, stahovacího obojku nebo postroje či jiným typem vybavení, které mu neumožňuje volný pohyb bez rizika zranění psa nebo psovoda budou vyloučeni ze soutěže
 • odměňování psa pamlskem v průběhu soutěžní disciplíny je zakázáno
 • závodník může mít ve startovací zóně pouze dva Pullery
 • pouze jeden pár - psovod + pes smí být na hřišti během závodní disciplíny, vyjma týmu rozhodčích; nikdo nesmí na psa sahat na psa nebo Puller během soutěžní disciplíny vyjma psovoda; porušení pravidel zaznamenává hlavní rozhodčí a rozhoduje o dalším postupu
 • agresivní psi jsou diskvalifikování, pokud je pes agresivní na majitele, jinou osobu na hřišti nebo jiného psa a zaznamená to rozhodčí (před, během nebo po závodu do vyhlášení výsledků), jejich výsledek je v takovém případě 0 bodů
 • argumentování s rozhodčím kdykoliv během soutěže je zakázáno, námitky a odvolání proti výsledkům nejsou povoleny

Bezpečnostní pravidla

 • tvar Pulleru chrání ruku psovoda před nechtěným kousnutím, Puller musí psovod držet korektně - během disciplíny jumping dlaň směřuje dolů, a loket se pohybuje směrem nahoru
 • při disciplíně running se Puller hází ze směru od ucha, psovod by měl Puller držet třemi prsty
 • psovod musí svého psa směřovat na horizontální doskok na všechny čtyři tlapky, doskok z vertikálního směru by mohl mít negativní dopad na zdraví kloubů